شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار انجام عملیات جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار(TBS) روستای چوگان خمین در کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی انتخاب شد

مرحله انتخاب انجام عملیات جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار (TBS)روستای چوگان خمین درکمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی پیمانکار انجام عملیات جمع آوری و جایگزینی ایستگاه تقلیل فشار  (TBS)روستای چوگان خمین درکمیسیون مناقصات این شرکت به مناقصه گذاشته شد و شرکت کیا صنعت آوین جهت انجام عملیات، با قیمت چهار میلیارد 434 میلیون 840 هزار ریال درمدت 205 روز تقویمی انتخاب گردید.

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید