شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

منابع انسانی توانمند و مفید یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان است

منابع انسانی توانمند و مفید یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان است
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی مهدی کمال آبادی فراهانی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان مدیریتی شرکت گفت: مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیت هایی در سازمان است که عملکرد کارکنان را درخدمت رسانی به اهداف استراتژیک شرکت به حد اعلا میرساند و بر این اساس سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده لذا می بایستی درجهت ارتقای سطح توانمندی و رضایتمندی این سرمایه گرانبها برنامه های مدون ومنظمی تدوین کرد.

براساس همین گزارش پروانه خلیلی مدیر منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی گفت: منابع انسانی در این شرکت از پنج بخش برنامه ریزی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، امورکارکنان، آموزش نیروی انسانی، مددکاری اجتماعی و روابط کار و خدمات اجتماعی و رفاهی تشکیل شده که هر یک از حوزه های ذکر شده به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک منابع انسانی شرکت جهت افزایش رضایتمندی و ارتقای سطح توانمندی کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در قالب نیروهای رسمی و پیمانی، قرارداد مدت معین، قرارداد مدت موقت، پیمانکاری و نظارت، فعالیت می کنند.

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید