ناحیه گازرسانی آشتیان

-     متراژ شبکه 231 کیلومتر تا پایان سال 1391
-     متراژ خط تغذیه 67.5 کیلومتر تا پایان سال 13291
-     تعداد ایستگاه CGS تاپایان سال 1391 – 2مورد ( 20000 و10000 )
-     تعداد ایستگاه TBS  با ظرفیت 5000 مترمکعب در ساعت 3 مورد تا پایان سال 1391
-     تعداد ایستگاه TBS  با ظرفیت 2500 متر مکعب در ساعت 10 مورد تا پایان سال 1391
-     تعداد ایستگاه صنعتی 7 مورد تا پایان سال 1391
-     تعدادایستگاه CPS تا پایان سال 1391 – 5مورد
-     تعداد انشعابات نصب شده 6906 مورد تا پایان سال 1391
-     تعداد نقاط اندازه گیری 136 مورد تا پایان سال 1391
-     تعداد شیرهای خطوط تغذیه و شبکه 282 مورد تا پایان سال 1391
-     تعداد روستای بهره بردار گاز طبیعی 29 روستا ( شهرستان بطور کامل گازرسانی شده است )
-     تعداد مشترکین گاز طبیعی 9551تا پایان خرداد 1392

-  رئیس ناحیه گازرسانی : مهندس حسین جعفری

تلفن تماس : 37224600و 37224500و37227000 ,37224554 باپیش شماره  086

فاکس : 37224600

تماس با رئیس ناحیه گازرسانی آشتیان : h.jafari@nigc-mpgc.ir

                                                                                                                                                   

 


 شهرستان آشتیان


آشتیان از شهرهای بسیار کهن ایران و در گذشته جزء،ماد سفلی یا ماد بزرگ بوده است. آثار  ودژهای مادی در این شهرستان فراوان به چشم می خورد اسامی اماکن آن ریشه اوستائی وپهلوی دارند.این اسامی ،

تعدادزیادی قلاع گبری و وجود آتشکده ها در این منطقه –مانند آتشکده فردجان وفراهان- ارتباط واژه آشتیان را با دین زرتشتی قوی می سازد. این منطقه در زمان خلافت عمر توسط((مالک بن عام اشعری)) فتح

و مردم آن به دین اسلام در آمدند .در کتب جغرافیائی پس از اسلام این شهر جزء ولایت کوهستان یا جبال ویا عراق عجم آمده است .بنا به تفسیر دهگان این لغت (آشتیان) معروف معبد و قربانگاه است

.کلمه آشتیان مرکب از دو جزء (پشت) به معنی پرستش ،قربانی، دعا و سرود مذهبی است و(یان) معرف مکان و جایگاه است.

آشتیان در مختصر البلدان و تاریخ قم ((ابریشتجان))آورده شده است.ابن فقیه صاحب مختصر البلدان رستاق ابرشتجان را با 10ده ،از متعلقات همدان ذکر نمود وصاحب تاریخ قم آن را با شمول 10ده ،از طموجهای قم بر شمرده است.
ازدیدنی و باستانی این شهر می توان به موزه مردم شناسی آشتیان اشاره نمود .