ناحیه آستانه

ناحیه گازرسانی آستانه

گازرسانی به این ناحیه از سال 1376 شروع و در سال 1378 به بهره برداری رسید.
- طول شبکه موجود 126 کیلومتر
- تعداد انشعابات  3766 عدد
- دارای 8 ایستگاه T.B.SوCGS,CNGبا ظرفیت های مختلف
دفتر گازرسانی ناحیه آستانه در شهر آستانه می باشد وتعداد مشترکین  5217  می باشد.

آدرس ناحیه :آستانه ،میدان پاسداران
مسئول ناحیه : داود اسکندری


شماره تلفن :08638434794و08638433777

 شماره فاکس:4435040 0863                                                                                                                         194:امداد                                                                                                                             
                                                                                             


«شـهر آســـتانه»

شهر آستانه در45 کیلومتری ضلع جنوب غربی اراک ودرون سه ضلع مثلث، حاصل از رشته کوههای «راسـوند»،«شــهباز»و«قرقـدر»واقع گردیده است. این شهر دردوران قبل وبعد ازدوره اسلامی به نامهای ابودلف،شهرسه سوک،بوئین کرج ،کره، بوئین کره ،کرهرود وازدوران صفوی تابحال به آستانه مشهور بوده است. این شهر بعلت موقعیت سوق الجیشی واستراتژیک خود وواقع شدن در مسیر ارتباطی غرب به مرکز کشور ،درادوار تاریخی گذشته مورد توجه خاص حکمرانان وغیره قرار گرفته و جولانگاه قدرتهای اقتصادی وسیاسی بوده است .مردم این دیار  قبل از اسلام زرتشتی بوده وبعدازاسلام بنابر اقوال معتبر، شیعه مذهب بوده اند .این شهر ،در حمله مغولان ویران شده ، مردم آن قتل عام گشته وتوان اقتصادی آن از بین رفته است.در دوران صفوی (سال 908ه ق ) شاه اسماعیل صفوی دستور داد،درکرج ( آستانه )امامزادگان سهل بن علی را تعمیر وبرای آن گنبد بسازندکه، از آن تاریخ شهر کرج را« آســــتانه » نامیدند.

جاذبه های توریستی وگردشگری :

1-تاریخی بودن با قدمت بیش از ده قرن که، برای نمونه می توان از حمام تاریخی حاج ربیع – علی گذر ، واقع در دامنه کوه قرقدر قلعه آقاحمید-بقعه طوغان ترک (خرابه)- بقعه پیر اسماعیل (خرابه)

- بقعه آقای پیر-  زاویه شیخ محمود کرجی –بغسارو قلعه خرابه (قلعه ابودلف)

2-مدفن ومشهد چهارتن از نوادگان امام زین العابدین (ع)«حضرت سهل بن علی (ع)،طالب بن علی(ع)،جعفربن علی (ع) وفضل بن علی (ع)

3-واقع شدن شهر در یک موقعیت خوب جغرافیایی علی الخصوص در فصول بهار و تابستان که دارای آب وهوای بسیار مطبوع می باشد.

4-جاذبه های محیطی :وجود چشمه ها،رودخانه ها ،کوهها ،باغات وقلمستانهایی که به این منطقه طراوت وشادابی خاصی می بخشد.

5- وجود پارک بسیار زیبا در جوار بارگاه معنوی امامزادگان معظم با داشتن امکانات رفاهی واقامتگاهی