ناحیه قورچی باشی

عملیات اجرائی گازرسانی به شهر قورچی باشی در آذر ماه سال 1387 به بهره برداری رسید
 شبکه های فولادی و پلی اتیلن شهر قورچی باشی در کل به طول 37کیلومتر می باشد که از این مقدار 14کیلومتر فولادی و 23کیلومتر از آن پلی اتیلن
به ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت می باشد ایستگاه شهرقورچی باشی  T.B.S ظرفیت
که ظرفیت آن 2500 متر مکعب بر ساعت ایستگاه روستای لیلیان  T.B.S
که ظرفیت آن 10000 متر مکعب بر ساعت ایستگاه گل و گیاه  T.B.S
که ظرفیت آن 2500 متر مکعب بر ساعت ایستگاه روستای کندها  T.B.S
که ظرفیت آن 2500 متر مکعب بر ساعت ایستگاه روستای علی آباد  T.B.S
که ظرفیت آن 400 متر مکعب بر ساعت ایستگاه روستای طیب آباد  T.B.S
که ظرفیت آن 2500 متر مکعب بر ساعت ایستگاه روستای لکان  T.B.S

تعداد مشترکین شهرقورچی باشی تا بحال به 1445 مشترک رسیده اما این تعداد در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت و در حال حاضرتعداد چهار ده روستای(لیلیان محمد آباد ، خیر آباد، فیضی حسن ، حاجی آباد ، امامزاده تهیق ، دانیان و داودآباد و روستای کنده ها، علی آباد ؛چهار طاق ؛طیب آباد ،محمدیه ،لکان)  این ناحیه در حال حاضرگاز دار  می باشند و6 روستای دیگر نیز در حال گاز دار شدن  می باشد(خلیل آباد ، آشمسیان ،برجک، کاظم آباد ،مهر آباد، لوذدر) تعداد روستا های زیر پوشش این بخش حدودا پنجاه روستا می باشد که در آینده ای نه چندان دور عملیات گازرسانی به آنها انجام خواهد رسید.

 آدرس اداره گاز شهر قور چی باشی
قور چی باشی- خیابان  امام خمینی جنب شهرداری شهر قورچی باشی
 ارتباط با ناحیه گازرسانی قورچی باشی
رئیس ناحیه قورچی باشی :آقای علیرضا جعفری 
2563201-0866
 تلفکس : 2563201-0866
   a.akbari@nigc-mpgc.ir
واحد تعمیرات :2563202-0866
واحد امور مشترکین : 2563455-0866
واحد امداد 194  و 2563456  – 0866

 قورچی باشی شهری است در بخش دالایی شهرستان خمین استان مرکزی ایران . این شهر تا مرکز شهرستان خمین 22 کیلو متر فاصله دارد ساختار این شــــــهر در ابتدائ از دو روستا تشـکیل شده بود که نام های آن عبـــارتند از قورچی باشی و قلعه سیبک  که قورچی باشی قسمت شرقی و قلعه سیبک قسمت غربی این شهر را تشکیل داده این شهر در مسیر عبوری خمین به شازند قرار دارد که در این اواخر با تکمیل شدن قسمتی از راه ها در مســـیر عبوری از را ههای این شهر به شهر ازنا (لرستان)نیز ارتباط پیدا کرده است.نام قورچی باشی بر دو نظر واقع شده است در کتابهای علـمی می خوانیم نام این شهر از زمان صفویه بروی این شهر باقی مانده که نام یکی از افسران در شهر بوده و به معنای سردار اســـلحه داران است و خود این کلمــــه یک کلمه مغولی است ولی نظر اهالی قدیم نام این شهر بر این منوال بوده است که این منطقه در قدیم بعلـــت داشـــن آب و هوایی خوش ، مورد هجوم افرادی از قبیله های مختلف قرار گرفته و هر کسیکه منطقه ای از دشت را تصرف می کرده و به تبع نام آن را قوروق چی باشـی قرار داده اند ولی بعد ها به قورچی باشی تغییر نام داده که البـــته نظر اول سندیت بیـــشتری دارد و در واقع می توان گفت برای نظر دوم هیچ سندیتی وجود ندارد و فقط نظر عوام را در بر میگیردموقعیت این شهر در مرکز یک دشت وسیع قرار دارد که توسط کوه هایی احاطه شده است که از جمله این کوهــها می توان به کوه الوند( طویل ترین کوه استان مرکزی)  بیشه علی(مرتفع ترین کوه منطقه  و محل تفریح اهالی)شیر خانی و کوه سیاه اشاره کرد.       فعالیت اغلب مردم این شهر کشاورزی و دامپروری است خاک حاصلخیز این منطقه و آب و هوای مناســـــب شرایط کشاورزی را آسان نموده و محصـــــولاتی از جمله (گندم و جو  و لوبیا) بیشترین محصــولات آن است. و محصولاتی چون ســــــیب زمینی و پیاز و هویج نیز تولید می شود. در گذشته این منطقه دارای باغات میوه بسیاری بوده که با آمدن محصولی چون لوبیا که می توان گفت از بهترین نوع لوبیا کشور اســـــت،باغات برچیده شده و به کشت لوبیا اختصـــاص داده شد.در قدیم گروهی از ساکنان این شهر را ارمنیان تشکیل می دادند وتا قبل از انقلاب با مسلمان زندگی می کردند که پس از انقلاب این شهر را ترک کردند و قبرستان مخصوص ارامنه در شرقی ترین قسمـــــت شهرجزئ است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر تاریخی ثبت نموده است.