اداره گاز ناحیه خنداب

___________________________________________________________________________________________
رییس اداره گاز ناحیه خنداب  :آقای مسعود ربیعی 
آدرس شرکت گاز ناحیه خنداب  : ساختمان اداری ناحیه خنداب واقع در خیابان سپاه و در مجاورت رودخانه قره‌چای

 تلفن : 08625623811

دورنگار : 08625624237

در سال 1383 پس از احداث خط انتقال 10 اینچ از گماسا به سمت خنداب و سپس میلاجرد و کمیجان تأسیس گردید وشهر خنداب در پاییز سال 1383از نعمت گاز بهره‌مند شد.
تعداد مشترکین خانگی –تجاری-صنعتی اداره گاز خنداب 9162مشترک می باشدوباتعداد36روستای گازدار وتعداد5332عددانشعاب و 19ایستگاه تقلیل فشار شبکه فلزی41000متروشبکه پلی اتیلن222000متربه مشترکین گاز طبیعی ارائه خدمت می نماید.
خنداب شهری است در بخش خنداب شهرستان اراک. خنداب واقع در هشتاد کیلومتری جنوب غربی اراک دارای ۱۴۰۰ سال قدمت تاریخی می باشد.این بخش در سالروز عید غدیر خم سال ۱۳۸۶ بهشهرستان ارتقا یافت وهم اکنون یازدهمین شهرستان استان مرکزی به حساب می آید.  شغل اصلی ساکنان این منطقه کشاورزی وباغداری میباشد کارخانه تولید آب سنگین خنداب در ۵ کیلومتری این شهرستان واقع شده است.

مکان های گردشگری :
-امامزاده آمنه خاتون روستای استوه
-سدانحرافی خنداب
-امام زاده مسعود خنداب
-برج اربابی دهنو
-امام زاده ابوالحسن  دیز آباد
5-اطلاعات جغرافیایی وگردشگری خنداب:
شهرستان خنداب با مساحت حدود 1365کیلومتر مربع وجمعیتی بالغ بر 59727نفر از شمال به شهرستان  کمیجان واز شرق به شهرستان  اراک

واز جنوب به شهرستان شازند واز غرب به شهرستان ملایر استان همدان محدود می شود.این شهرستان دارای دوشهر به نام های خنداب و جاورسیان ودارای دوبخش قره چای ومرکزی وپنج دهستان به نام های اناج –سنگ سفید-جاورسیان-خنداب-دهچال می باشد.این شهرستان تاسال 1368بخشی از شهرستان اراک به شمار می رفت وپس از آن به صورت یک شهرستان جدید به فعالیت خود ادامه  می دهد.محدوده ای که امروز به نام خنداب معروف است از اتصال مجموعه ای از سکونت گاهها به نام های حصار وخنداب وقلعه تشکیل شده است .اگراحتمال درارتباط بودن نام خنداب باخندق آب درست باشد به طور حتم در محل این شهر استقرارگاههایی از دوره های پیش از اسلام وجودداشته است.زیرا درناحیه چزان به مواردی از قلاعی که در اطراف آنها آثار خندقی وجود دارد برخورد خواهیم کرد. در مورد پیشینه خنداب به موارد زیر می توان اشاره نمود.
1-حداقل از دوره های آغاز اسلامی تاکنون دراین محدوده شهر مهمی شکل نگرفته است که باتوجه به محیط مناسب جغرافیایی بیانگر
شرایط نامناسب  امنیتی بوده است.
2-وجود دالان طبیعی دشت شراءشرایطی را بوجود آورده است که می توان برای هجوم نواحی غربی به مرکز ایران مورد استفاده قرار گیردکه می توان برای هجوم از نواحی غربی به مرکز ایران مورد استفاده قرار گیردکه این امر توانسته درتخریب کانون های زیستی موثر باشدووجود گروه های لر وترک وفارس در محدوده خنداب مبین مسیر حرکت اقوام وسکونت گزینی آنان دراین محدوده می باشد.که بی ارتباط باتحریکات نظامی آنان نیست.
3-وجود قلعه وحصار نشانگر وجود نوعی زندگی مبتنی بر غارت ودفاع می باشد.
4-وجود امام زاده درخنداب وهمچنین نوشته دانشمند عالی قدر مرحوم ابراهیم دهگان سند تاریخی مستند وگواه روشن برقدمت تاریخی خنداب است.
براساس اسناد ومدارک موجود قدمت خنداب به بیش از 1200سال می رسد.ابوالفرج قدامه بن جعفر کاتب بغدادی متوفی سال 327 ه.ق درکتاب خود درذکر راههای منتهی به شهر کرج (آستانه )چنین بیان می کند ((از همدان به کرج از راه رستاق شراء از همدان به جود 5فرسنگ،پس از همدان تاکرج 27فرسنگ راست)) از این سند تاریخی به قدمت سابقه تاریخی خنداب پی می بریم ومهم تر آن که خنداب درسال 328ه.ق یعنی بیش از 11قرن قبل درمحله فعلی وبه همین نام بوده است.حمد ا...مستوفی نیز در نزهه القلوب دربیان مطالب جغرافیایی منطقه جبال به منطقه  شرایین اشاره کرده که بیانگر قدمت نام شراءدر طول تاریخ است.
درارتباط با خنداب باید اشاره کرد که وجود مقبره حضرت امام زاده محمد مسعود فرزند امام موسی کاظم (ع)که در میان شهر ودر کنار رودخانه قرار دارد دلیلی بر قدمت آن حداقل از سده دوم هجری است.اگر چه ممکن است  این محل در ابتدای دوره اسلامی بسیار کوچک بوده است .همچنین بر اساس نقل پاره ای از مطلعین محلی نام اصلی خنداب ،خندق آب بوده است.از شواهد تاریخی چنین بر میاید که اهالی این منطقه برای محافظت خودودام هایشان تونل هایی ایجاد می کردند که هم مخفیگاه مناسبی برای پناه بردن به آن درهنگام خطر بوده وهم به عنوان تونل منتهی به رودخانه جهت برداشت آب مورد استفاده قرار می گرفته است این محدوده به دلیل قرار داشتن در امتداد دشت ورودخانه شراء(قره چای )دامنه های رشته کوه زاگرس وریزش جوی از نظر کشاورزی مناسب وجاذب جمعیت بسیار است وبه جرات می توان حوزه جغرافیایی خنداب را دراستان مرکزی به شمال ایران مقایسه کرد .به همین خاطر برای توسعه گردشگری طبیعت گردی وکشاورزی مستعد است.
ساکنان شهرستان خنداب به سه گروه عمده زبانی تقسیم می شوند ،این سه گروه عبارتند از ترکی –لری-فارس وجه تسیمه خنداب:براساس لغت نامه دهخدا ، خنداب دراصل کند آب بوده است .به نحوی که جریان رودخانه دراین روستا کند می شده است. از این جهت اصل لغت کند است که به خنداب تبدیل شده است.دلیل دیگری برای نام گذاری خنداب وجود رودخانه قره چای است که درگویش محلی خنداب به معنی قند آب یا شیرین آب بوده است.