ناحیه محلات

ناحیه گازرسانی محلات:

گازرسانی در شهرستان محلات
االف ) معرفی شهرستان :
معرفی شهرستان در سایت می باشد که نیاز است آمار جمعیت آن اصلاح گردد
جمعیت کل شهرستان 53388 نفر با 16780 خانوار که 47843 نفر و 15038 خانوار در شهر و مابقی در روستا ساکن می باشند .

1.    شهر و روستاهای گازدار:
·    شهر محلات : عملیات خط انتقال گاز از سال 1364 آغاز گردید و عملیات خط تغذیه و شبکه های توزیع در سال 1366 انجام شده و در سال 1369 به بهره برداری رسید.
·    شهر نیم ور : عملیات گازرسانی به نیم ور در سال 1376 به بهره برداری رسید.
·    روستای لریجان : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1384 به بهره برداری رسید.
·    روستای نخجیروان : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1384 به بهره برداری رسید.
·    روستای مزور : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    روستای محمد آباد : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    روستای امیرآباد اراضی : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    روستای خورهه : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    روستای حاجی آباد : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    قطب صنعتی صدریه : عملیات گازرسانی به این قطب صنعتی در سال 1384 به بهره برداری رسید.
·    ناحیه صنعتی شهید حبیبی : عملیات گازرسانی به این ناحیه در سال 1384 به بهره برداری رسید..
·    شهرک صنعتی ارقده : عملیات گازرسانی به این شهرک در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    دهکده گا و گیاه : عملیات گازرسانی به این دهکده در سال 1387 به بهره برداری رسید.
·    روستای ور علیا : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1389 به بهره برداری رسید.
·    روستای ور سفلی : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1389 به بهره برداری رسید.
·    روستای طایقان : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1389 به بهره برداری رسید.
·    روستای عیسی آباد : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1389 به بهره برداری رسید.
·    روستای نینه : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1391 به بهره برداری رسید.
·    روستای بزیجان : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 به بهره برداری رسید.
·    روستای امیرآباد : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 به بهره برداری رسید.
·    روستای سعادت آباد : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 به بهره برداری رسید.
·    روستای کوه سفید : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 به بهره برداری رسید.

2.    روستاهای در حال گازرسانی :
·    روستای جودان : عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 در حال اجرا می باشد.
·    روستای گلچشمه :  عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 در حال اجرا می باشد.
·    روستای یکه چاه :  عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 در حال اجرا می باشد.
·    روستای چهل رز :  عملیات گازرسانی به این روستا در سال 1392 در حال اجرا می باشد.

3.    اطلاعات گاز در شهرستان محلات :
·    شبکه های گازبه بهره برداری رسیده در سایزهای مختلف از 2 اینچ تا 12 اینچ و پلی اتیلن 63   تا  160 میلی متری  : 415080   متر.
·    تعداد انشعابات : 10734 عدد.
·    ایستگاه های تقلیل فشار : 23  ایستگاه
·    ایستگاه های حفاظت از زنگ : 6 ایستگاه
·    ایستگاه های مراکز صنعتی : 12  ایستگاه
·    ساختمان اداری و مسکونی : 5  دستگاه
·    تعداد اشتراک : 19471
4.    آدرس و شماره های تلفن :
·    محلات، خیابان انقلاب، خیابان جانبازان جنوبی، اداره گاز ناحیه محلات
·    کد پستی : 3781199671
·    پیش شماره تلفن : 0866
·    رییس اداره گاز ناحیه محلات علی حسینی  شماره تلفن: 3226023 و فاکس 3232255
·    رییس اداره گاز نیم ور : علی حاجی براتی  شمار تلفن  3323111 و فاکس  332471
·    تلفن مسئول بهره برداری و تعمیرات : 3224161
·    تلفن امور مشترکین : 3224251 و 3226024
·    تلفن امداد : 194 و 3223700

 

 

                                                                                                                                  

 

معرفی شهرستان محلات:

 
الف- موقعیت جغرافیایی : مساحت کل شهرستان 2067 کیلو متر مربع دارای 2 شهر( محلات و نیم ور) ، 1 بخش ، 2 دهستان ( باقر آباد وخورهه) و265 آبادی که 80 روستا وآبادی آن دارای سکنه میباشد .
- شهرستان محلات بین 50 درجه و27 دقیقه طول شرقی ، 33 درجه و55 دقیقه عرض شمالی واقع است .
- این شهرستان از لحاظ موقعیت مکانی در جنوب شرقی استان مرکزی قراردارد که از شمال و شمال شرق به شهرستان دلیجان ، از شمال غرب به شهرستان اراک ، از جنوب غرب به شهرستان خمین

واز جنوب به استان اصفهان محدود شده است و 1735 متر از سطح دریا ارتفاع دارد .
- این شهرستان از لحاظ مساحت با حدود 1/7 درصد استان جایگاه هفتم استان واز لحاظ تراکم جمعیت 5/21 نفر در کیلومتر مربع در جایگاه پنجم استان قرار دارد .
ج - پیشینه تاریخی شهرستان محلات : محدوده کنونی شهرستان محلات در روزگار هخامنشیان بخش کوچکی ازایالت مادیاماه به شمارمی رفته.این منطقه در دوران اشکانیان جزئی ازایالت والی نشین مادر بزرگ محسوب می شد.در زمان سلوکیان این ناحیه و مخصوصا قسمت موجود در روستای خورهه که قدیمترین اثرباستانی دراستان مرکزی است در روشن ساختن سابقه تاریخی این منطقه نقش مهمی ایفا  می کند.

 درزمان ساسانیان نیزمنطقه محلات مخصوصا دره رودخانه قمروددرجنوب این شهرمرکز استقرارجمعیت بوده است.آثارباقیمانده ازیک آتشکده مربوط به این دوره درروستای آتشکوه این مطلب رابه وضوح نشان می دهد.
د- جاذبه های طبیعی : سرچمه ، آبگرم ، روخانه قم رود ، گلخانه های گل ، آثار باستانی و غیره
-سرچشمه :پر ارزش ترین هدیه طبیعت به این منطقه بی شک سرچشمه آب معدنی زلالی است که از دل کوههای مجاور محلات می جوشدو صد ها سال است که بار تامین آب شرب و زراعت آن را بر عهده دارد .

ین چشمه جوشان که سرچشمه نام دارد به دبی خروج بالغ بر 240لیتر در ثانیه ،فراتر از یک چشمه معمولی عمل می کند و با توجه به عدم کاهش توان خروجی آن طی دهه های اخیر ،نه تنها منبعی قابل اعتماد

بلکه نعمتی گرانبها تلقی می شود که ضامن رونق و استمرار حیات در محلات بوده است.
-چشمه های آبگرم محلات : آبگرم محلات در دهستان خورهه و حدود 15 کیلو متری شمال شرقی شهر محلات واقع شده
است .تاریخ پیدایش آن مشخص نیست. برخی معتقد هستند. امام علی ابن موسی الرضا از آب آن نو شیده و در آن شستشو فرموده است.
ناصر الدین شاه قاجار در کتاب خاطراتش از آن نام برده است. در آبگرم چند چشمه وجود دارد که با نامهای گو ناگون شناخته می شوند:مبنای این نامگذاری ها بسیار متفاوت میباشد.یک نوع نام گذاری بر مبنای رنگ میباشد،

مانند آب سودا یاآب سیاه. نام گذاری آب در نقطه دیگر با توجه به خاصیت درمانی صورت گرفته است، مانند آب شفا و چشمه حکیم.برخی دیگر آبگرم را بر پایه اشتها و یا اختصاص به درمان یک بیماری مشخص نام گذاری   کرده اند.

مانند آب کچلی یا آب مفاصل و برخی نامهای دیگر مانند آب دنبه یا چشمه سلیمانی وجود دارد.آبگرم بعلت داشتن مواد معدنی از جمله گوگرد،آهن،کلسیم و... دارای خاصیت درمانی فراوانی میباشد.
-آثار سلوکی خورهه :که متعلق به قرن چهارم یا سوم قبل از میلاد یعنی زمانی که سلوکیان حاکم بودند میباشد که از آن دو ستون 6متری باقی مانده است .
-آتشکده آتشکوه: این آتشکده در نزدیکی روستای آتشکوه نیم ور قرار دارد. تاریخ آن مربوط به زمان ساسانیان است.بنای چهار طاقی آن شامل ستون های سنگی استوانه ای شکل که بروی هم استوار گردیده است .

همچنین اطاقهای سرپوشیده ویک ایوان که محل برافروختن آتش بوده است.
ه- مساجد و امامزاده های تاریخی : مسجد جامع محلات، مسجد جامع نیم ور، امامزاده فضل و یحیی ،امامزاده خورهه ، امامزاده شاهزاده موسی ، امامزاده شاهزاده عبدالله ، شاهزاده اسماعیل و محمد در نیم ور،

 شاهزاده صالح در نیم ور .
-امامزاده فصل ویحیی : درکوی بالای محلات وتقریبا درکنارخیابان سرچشمه واقع شده است.قدیمی ترین قسمت امامزاده محراب آن است.که باستان شناسان تاریخ بنای آن را709هجری ثبت کرده اند و مربوط به

دوره ایلخانان می باشد.
-امامزاده شاهزاده موسی : درجنوب شهرمحلات (محلات سفلی)ودردامنه کوه مشرف به حسینیه آقاخان وخانقاه سابق(عصرصفوی) واقع است.این بقعه شاهزاده موسی  و2تن از همسران وی به نامهای منتهی

امامه وفاطمه خاتون مدفون می باشند.
-امامزاده شاهزاده عبدالله : ساختمان این امامزاده نیز درقسمت جنوب شهرمحلات (محلات سفلی) قرار دارداین امامزاده که ازآثار قرون وسطی می باشد دارای بقعه ایوانی سه جانبه و بقعه چنین می نمایدکه

از ابنیه قبل ازدوره صفویه می باشد.
-امامزاده صالح : در سمت شمال غربی خیابان اصلی نیم ور زیارتگاه امامزاده صالح از فرزندان حضرت موسی بن جعفر قرار دارد که در سن 13 سالگی وفات یافته اند دارای اتاقکی به ابعاد 4*4 متر میباشد

که در داخل آن آرامگاه حضرت و ضریح قرار دارد و قدمت بنا آن به چندین سال پیش میرسد چنانچه تخریب دیواره های گچی آن را بر اثر گذشت زمان میتوان مشاهده کرد و حداقل دارای چند صد سال قدمت میباشد

 در اطراف این اتاقک درراهرو جانبی و دو ایوان جنوبی و عقبی دیده میشود سقف شامل این راهروها و ایوانها نیز میگردد و در موازات دو راهرو  تکیه قرار دارد که برای مراسم مختلف و همچنین در ماه محرم برای

 عزاداری استفاده میشود.
و- گل و گیاهان زینتی : تاریخچه کشت گل و گیاهان زینتی در محلات تولید گل بصورت تجاری و به منظور ارائه به بازار در ایران چندان طولانی نیست , گرچه به صورت نقطه ای و محدود از حدود 70 سال پیش

پرورش تجاری گل در ایران آغاز شده است ولی گسترش بازار گل همزمان با رشد اقتصادی , رشد شهرنشینی و تحولات ساختاری در مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه در سه دهه گذشته است .
ز- تولیدات عمده : انواع گل پاسیو وباغچه ای ، انواع سنگ بخصوص تراورتن ، ماهیان زینتی ، تریکو ، حلوا وغیره