اداره گاز شهرستان مهاجران

تعداد کل مشترکین 3100 اشتراک و میزان شبکه 92 کیلومتر و همچنین دارای دو ایستگاه  C.G.S - T.B.S به ظریفت 12500  متر معکب

 تعداد  پرسنل : 8

رییس  شرکت گاز ناحیه مهاجران : علیرضا یادگاری 

آدرس شرکت گاز ناحیه مهاجران :  شهرک پتروشیمی فاز 2 ، کوچه یاس 2 ، پلاک 1228

نتلفن : 08624623100

دورنگار : 08624625251 و 08624623497

تماس بارییس شرکت گاز ناحیه مهاجران :                                                                                                                                 

شهر مهاجران در 25 کیلومتر جنوب غربی اراک واقع گردیده و دارای مساحتی معادل 1130 هکتار میباشد. طبق آمارگیری سال 1385 جمعیت شهر مهاجران 11109 نفر و تعداد خانوار این شهر 2894 خانوار بوده ، شهر مهاجران شامل شهرک های پتروشیمی و پالایشگاه ، کوی فرهنگیان ، کوی چینی ها و منازل نیروگاه بوده است. بالغ بر 1500 واحد جدید الاحداث در حال واگذاری و بالغ بر 7000 واحد مربوط به طرح مهر شهرهای اراک ، شازند و مهاجران نیز در حال ساخت می باشد .