شرکت گاز استان مرکزی|نواحی گازرسانی|ناحیه گازرسانی یک اراک

ناحیه گازرسانی یک اراک

رئیس اداره گاز ناحیه یک اراک : آقای داود شفیعی

تلفن 32413200 
 پست الکترونیک : 
d.shafiei@nigc-mpgc.ir
آدرس گازرسانی ناحیه یک اراک :‌  اراک ، انتهای خیابان قائم مقام ، میدان امام حسین

مرکز مخابرات ناحیه :  ‌08632413200

دفتر رئیس ناحیه :  08632413283                                                                                                       

درسال 1392 گازرسانی شهرستان اراک به دو زون تقسیم بندی شد:‌
زون ناحیه یک اراک  و  زون ناحیه دو اراک
زون ناحیه یک اراک که متولی گاز نیمی از شهر اراک ، شهر داودآباد ، شهر ساروق ، شهر کارچان می باشد ، یکی از بزرگترین نواحی  شرکت گاز استان به شمار می‌رود.