شرکت گاز استان مرکزی|نواحی گازرسانی|ناحیه گازرسانی دو اراک

ناحیه گازرسانی دو اراک

رئیس اداره گاز ناحیه دو اراک :آقای حمید داود آبادی فراهانی

تلفن 32413200 

 پست الکترونیک :
آدرس گازرسانی ناحیه دو اراک :‌  اراک ، خیابان شریعتی ، میدان فرمانداری سابق ، ابتدای خیابان شفق

مرکز مخابرات ناحیه :  ‌08632230034

دفتر رئیس ناحیه :  08632231506                                                                                                      

درسال 1392 گازرسانی شهرستان اراک به دو زون تقسیم بندی شد:‌
زون ناحیه یک اراک  و  زون ناحیه دو اراک
زون ناحیه دو اراک که متولی گاز نیمی از شهر اراک ، شهر کرهرود ، شهر سنجان ، نیروگاه ، پتروشیمی و پالایشگاه می باشد ، یکی از بزرگترین نواحی  شرکت گاز استان به شمار می‌رود.
طبق آخرین آمار در سال 1393، میزان فروش گاز ناحیه دو اراک با احتساب صنایع فوق عمده خود ، بیش از 60 درصد از مجموع فروش گاز استان می‌باشد.
زون ناحیه دو اراک دارای  7  ایستگاه CGS و  28  ایستگاه TBS و بیش از 650 مشترک صنعتی می باشد.

 اداره گاز ناحیه 2