جزییات مناقصه و مزایده

تامین دو ساله خودروهای بدون راننده امداد و تعمیرات شهرستان اراک (زون 1)شرکت گاز استان مرکزی

مناقصه

01-66

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول (66-1401)
    کد پایگاه ملی:  53139361    
1– موضوع مناقصه : تامین دو ساله خودروهای بدون راننده  امداد و تعمیرات شهرستان اراک  (زون 1)شرکت گاز استان مرکزی
شرح مختصر پروژه: ( 21 دستگاه انواع وانت دو دیفرانسیل مشابه قدرت و ابعاد پیکاپ فوتون,ریچ,آمیکو, کاپرا, مدل 1396 به بالا و همچنین انواع وانت تک دیفرانسیل مشابه قدرت و ابعاد مزدا کارا مدل 1400 به بالا )
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی
3-پیمان دارای 25درصد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:
ارزیابی این مناقصه بصورت ساده بوده و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.
-    مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، لغایت ساعت 00/16 مورخ 27/12/1401 می‌باشد.
-    مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 00/12 مورخ 19/01/1402 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه "ستاد" می‌باشد. 
-    زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
-    زمان گشایش پاکات مالی مناقصه : در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد
5- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی و صلاحیت کار خدماتی (کد حمل و نقل) از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده منهی به سال 1400 ، کد اقتصادی ، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و کد کاربری پایگاه ملی مناقصات باشند.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 97.872.000.000  ریال می باشد. .( مبلغ دقیق برآورد در زمان توزیع اسناد مناقصه اعلام خواهد شد)  
7-میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 به مبلغ 4.893.600.000 ریال می باشد.
8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 32412185 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.
تلفکس: 32776660-086

 ارزیابی این مناقصه بصورت ساده بوده و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  امکان پذیر است.


                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی