۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۶:۲۰

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

انتقادات و پیشنهادات