۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۰

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

انتقادات و پیشنهادات