شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار اجرای گازرسانی به روستاهای توابع شهر نوبران انتخاب شد.

پیمانکار اجرای گازرسانی به روستاهای توابع شهر نوبران انتخاب شد.
مرحله انتخاب پیمانکار جهت گازرسانی به روستاهای دوروزان،فستق،ابراهیم آباد،توحیدلو و باغچه غاز از توابع شهر نوبران در کمیته مناقصات این شرکت انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی گازرسانی به روستاهای مذکور به مناقصه گذاشته شدکه شرکت عارف گاز مرکزی با مبلغ پیشنهادی  یک میلیاردو 360میلیون ریال برای اجرای 320مورد علمک گاز جهت گازرسانی به روستاهای فوق انتخاب شد.
شایان ذکر است هزینه تامین کالا و اجرای این مرحله از گازرسانی در سطح این روستاها بالغ بریک میلیارد و 733میلیون ریال خواهد شد.

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید