شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جذب بیش از 12 هزار مشترک گاز طبیعی درنه ماهه سالجاری در شرکت گاز استان مرکزی

جذب بیش از 12 هزار مشترک گاز طبیعی درنه ماهه سالجاری در شرکت گاز استان مرکزی
جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی عملکرد و فعالیتهای نه ماهه شرکت گاز استان مرکزی در سال 1395را بدین شرح توضیح داد:از اول سالجاری12 هزار56 مشترک جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری وصنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به 521هزار و197مشترک رسیده است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس مدیرعامل این شرکت روستاهای بهره مند ازگازطبیعی در سطح استان مرکزی را تاکنون 915روستا برشمرد همچنین  جمعیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان مرکزی را صددر صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را65/96 درصد و درمجموع شهری و روستایی 16/99درصد بر شمرد و در این خصوص گفت:استان مرکزی دارای 34 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.جواد مهندس در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی 9ماه سال 1395 درسطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:درسالجاری4میلیارد و582میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است که از این میزان یک میلیارد و 750 میلیون مترمکعب در بخش نیروگاه حرارتی ویک میلیارد و 953میلیون متر مکعب دربخش صنایع و879میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است که نسبت به مدت مصرف مشابه سال قبل 8/6درصد افزایش دربخشهای مختلف داشته ایم. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی درادامه درخصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گفت:ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 218کیلومتر شبکه گازبه شبکه های گازرسانی این استان افزوده شده است که با این احتساب میزان کل شبکه گذاری تا کنون به بیش از9هزارو767کیلومتر رسیده است وتعداد4 هزار  و37 انشعاب گاز  جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان مرکزی تا کنون به 277 هزار و611انشعاب رسیده است.

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید