شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار عملیات اجرای خط تغذیه ورودی شهرک های صنعتی سمقاور و خنجین و جابجایی خط تغذیه ورودی شهرک صنعتی راونج درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد

پیمانکار عملیات اجرای خط تغذیه ورودی شهرک های صنعتی سمقاور و خنجین و جابجایی خط تغذیه ورودی  شهرک صنعتی راونج درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد
مرحله انتخاب پیمانکارعملیات اجرای خط تغذیه ورودی شهرکهای صنعتی سمقاور و خنجین و جابجایی خط تغذیه ورودی شهرک صنعتی راونج درکمیته مناقصات شرکت گاز استان مرکزی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی پیمانکار عملیات اجرای خط تغذیه  ورودی شهرکهای صنعتی سمقاور و خنجین  وجابجایی خط تغذیه  ورودی شهرک صنعتی راونج  درکمیته مناقصات این شرکت به مناقصه گذاشته شد و شرکت سهیل صنعت مهام جهت اجرای خط تغذیه  ورودی شهرکهای صنعتی سمقاور و خنجین وجابجایی خط تغذیه  ورودی شهرک صنعتی راونج  را با قیمت 12 میلیارد و 340 میلیون ریال درمدت 150 روز تقویمی، انتخاب گردید.

شنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید