شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکارانجام عملیات مقاوم سازی و بهسازی انشعابات درسطح شهرستان خمین درکمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی انتخاب شد

مرحله انتخاب انجام عملیات مقاوم سازی وبهسازی انشعابات درسطح شهرستان خمین درکمیسیون مناقصات شرکت گازاستان مرکزی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی پیمانکار انجام عملیات مقاوم سازی و بهسازی انشعابات درسطح شهرستان خمین درکمیسیون مناقصات این شرکت به مناقصه گذاشته شد و شرکت دیبادژ کوهیار جهت انجام عملیات مقاوم سازی و بهسازی انشعابات درسطح شهرستان خمین با قیمت  73میلیارد و450میلیون ریال در مدت 365 روز تقویمی انتخاب گردید.

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید