۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۲:۵۱

 

        «سال رونق تولید»

 

 

آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
همدردی ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
تبریک ۲۳ خرداد ۱۳۸۹
همدردی ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
همدردی ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
تبریک به همکاران ارجمند جناب آقای محمد آقا محمدی و سرکار خانم شفیعی ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
قطع گاز ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
قطع گاز ۹ خرداد ۱۳۸۹
مسابقه پرششهای کوتاه ۸ خرداد ۱۳۸۹
خرمشهر را خدا آزاد کرد امام خمینی ره ۲ خرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه ۲ خرداد ۱۳۸۹
همدردی با همکار ارجمند جناب آقای عباس خسروبیگی ۱ خرداد ۱۳۸۹