۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۴۰

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

ناحیه گازرسانی هندودر