۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۰۵:۴۵

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

فوق دیپلم

0

رضا

عسگری

متصدی هماهنگی با سایر سازمانها و پیگیری خسارات

مسئول خدمات طرحها

اطلاعات تماس

32412617

32790003

اراک-شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
اجتماعی ورفاهی - رییس خدمات اجتماعی و رفاهی