۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۰۵:۲۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

فوق لیسانس

0

حمید

رمضانی

نوبتکار ارشد واحد LL پتروشیمی اراک

رئیس اداره گاز شهرستان ساوه

 عضو اصلی هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی

معاون مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی

معاون بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

h.ramezani@nigc-mpgc.ir

08632412606

سمت های کارمند
معاون بهره برداری - معاونت بهره برداری
هیات مدیره - عضو اصلی هیئت مدیره