۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۶

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

فوق لیسانس

0

ناصر

کاظمی مهرآبادی

کارشناس ارشد تحلیل سیستمها 

رییس ناحیه گازرسانی آشتیان

رییس بهره برداری مرکز استان

سرپرست بهره برداری شهرستانها

عضو علی البدل هیئت مدیره

اطلاعات تماس

N.KAZEMI@nigc-mpgc.ir

32413200

32274032

سمت های کارمند
بهره بردار شهرستانها - رییس بهره بردار شهرستانها
هیات مدیره - عضو علی البدل هیئت مدیره