۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۱۸

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

لیسانس

0

سلیمان

شاه حسینی

رییس اداره گاز زاویه -زرند

رئیس اداره گاز توره

سرپرست اداره گازشهرستان شازند

 

اطلاعات تماس

sn_shs4@yahoo.com

35623811

سمت های کارمند