۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۰۶:۳۹

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

فوق لیسانس

0

رضا

طراوتی

حسابدار دو فروش 

 آنالیست ارشد کنترل کالاشرکت گاز استان مرکزی

رییس دفترودبیر خانه هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

32412625

32777055

سمت های کارمند
روابط عمومی - رییس روابط عمومی