۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۰۵:۳۶

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

فوق لیسانس

0

حسین

میچانی

متصدی آمار اطلاعات و اسناد

متصدی حفاظت پرسنلی و اسناد

اطلاعات تماس

h.michani@nigc-mpgc.ir

32412636

اراک -خ امام خمین جنب بیمارستان طالقانی شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
حراست - رییس واحد حراست