۱۴ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۸

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

جزییات مناقصه و مزایده

دستورالعمل ها،مشخصات فنی و استانداردهای اجرای خطوط فلزی،شبکه و انشعابات و غیره و...

مناقصه

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی