شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری بیش از4000نفرساعت آموزش درشش ماهه نخست سال1399

برگزاری بیش از4000نفرساعت آموزش درشش ماهه نخست سال1399
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:توسعه آموزش نیروی انسانی موجب پویایی سازمانها می شود.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درمورداهمیت آموزش نیروی انسانی بیان داشت : منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه،بهره برداری ازمنابع مختلف وپیشرفت روزافزون نیروی انسانی وپیشرفت سازمانی می گردد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ادامه داد : این امرگویای این است که همه افرادیک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خودهستند وازطرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روزهستند، به همین دلیل درسالهای اخیرآموزش ضمن خدمت کارکنان درسازمانها ازجایگاه خاصی برخورداراست.سمیعی هدف از برگزاری دوره های آموزشی راآشنایی بامسیر پیشرفت شغلی دانست واضافه کرد: توجه به رویکردهای نوین درامرآموزش نیروی انسانی بسیارجدی است زیرا سرمایه گذاری درامرآموزش ،افزایش بهره وری نیروی انسانی رابه دنبال داردوکارکنان درمسیرشغلی خودبه انواع آموزشها نیازمند هستندتاتوانمندی های خودراتوسعه داده وبهره وری سازمانی راارتقابخشد.در همین راستا رئیس آموزش شرکت گاز استان مرکزی گفت:در شش ماهه نخست سال99 علیرغم محدودیتهای ناشی از شروع ویروس کووید 19با توجه به اهمیت وضرورت تداوم آموزش،میزان4343 نفر ساعت آموزشی برای کارکنان رسمی/قراردادمستقیم وپیمانکاری به صورت مجازی و نیمه حضوری برگزارگردید.محمدخراسانی افزود: طی تفاهم نامه شرکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور در راستای افزایش تعامل صنعت با مراکزآموزشی،گارگاه آموزشی فنی ،تخصصی مشاغل گازرسانی در 6 ماه اول سال 99 به صورت کامل تجهیزگردیده و آماده بهره برداری واستفاده میباشد،تابه امید ویاری خدا،پس از عبور از شرایط بحرانی کرونا،نیروهای پیمانکاری شاغل آموزشهای عملی مورد نیازرادراین کارگاه آموزشی سپری نموده وپس از کسب موفقیت در آزمون فنی و حرفه ای ، گواهینامه دریافت نمایند.وی در پایان گفت :با عنایت به شرایط فعلی وحساسیت بالای شغل امدادگران درسطح استان فایلها ،فیلمهای آموزشی در قالب فلش و سی دی تهیه ودراختیارنیروهای مذکور قرار گرفته است و بدین صورت از آموزشهای نظری موردنیاز بهره مند شده اند.

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید