شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران ازهمکاران شرکتهای گازاستانی تقدیروتشکرکرد

مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران ازهمکاران شرکتهای گازاستانی تقدیروتشکرکرد
غلامرضامشایخی مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران باارسال نامه ای ازمدیریت دیسپچینگ وهمچنین همکاران محترم شرکتهای گازاستانی به جهت پایش دائمی مصارف وفشارخطوط وایستگاههای گازطبیعی درزمستان 1399تقدیروتشکربه عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درنامه ارسالی چنین آمده است:
تامین پایدارومطمئن گازمشترکین خانگی،تامین سوخت بیش ازیکصدهزارصنعت کوچک وبزرگ وهمچنین تامین بیش از95درصد سوخت نیروگاههای کشوراثرات تلاش،همت،برنامه ریزی،هماهنگی،همبستگی،همکاری واتحادی است که همچون پیکری واحد درشرکتهای گازاستانی قابل مشاهده است.
مدیریت شبکه توزیع گازباکنترل منظم تجهیزات وتاسیسات شرکت وهمچنین پایش دائمی مصارف وفشارخطوط وایستگاههای گازطبیعی درزمستان 1399 درکنارهماهنگی خوب شرکتهای گازاستانی بامدیریت محترم دیسپچینگ قابل تقدیروتشکرمی باشد.
اینجانب اززحمات مجدانه وشبانه روزی جنابعالی وکلیه همکاران محترم درطول دوره کشیک زمستانی ونوروزی که باحمایت خانواده محترم عزیزان همراه بوده است صمیمانه تشکروقدردانی می نمایم وازخداوندمتعال برای شماوهمه همکاران عزیزسلامت وسعادت وتوفیق روزافزون رامسالت می نمایم.


یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید