عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

(شناسنامه زیر خدمت)

مراحل اپلیکیشن

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت (شناسه زیر خدمت)
خدمات امور مشترکین اشتراک پذیری مشترکین جزء (13031670100) غیر حضوری سامانه مردم

Chart

app

 

Contact

اشتراک پذیری مشترکین عمده (13031670101) غیر حضوری  سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

 ارائه قبض المثنی (13031670102) غیر حضوری
سامانه مردم

 Chart

 app

 

Contact

 ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) (13031670103) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تغییر نام مشترک جزء (13037670105) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

اصلاح آدرس مشترک جزء (13031670106) غیر حضوری  سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

ثبت رقم کنتور مشترک جزء

(نبود خوانی) (13031670107)

غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

اصلاح قبض مشترکین گاز    (13031670108) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) (13031670109) غیر حضوری  سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تغییر نوع مصرف مشترکین (13031670110) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

رفع اشکال قبض گاز (13031670111) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تست کنتور گاز (13031670112) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

نصب علمک (13031670113) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) (13031670114) غیر حضوری سامانه مردم   Chart

 app

 

Contact

جابجایی علمک (13031670115) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

قطع جریان گاز مشترکین (13031670116) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

وصل مجدد جریان گاز مشترکین (13031670117) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب (13031670118) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تفکیک کنتور گاز (13031670119) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

اقاله/فسخ قرارداد (13031670120) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

تعویض کنتور گاز (13031670121) غیر حضوری سامانه مردم  Chart

 app

 

Contact

ارسال نظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید