۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۳:۱۲

مهار تورم و رشد تولید

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیر خدمت)   لینک صفحه دریافت خدمت    مراحل     اپلیکیشن شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
خدمات امور مشترکین اشتراک پذیری مشترکین جزء (13031670100) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 

Chart

 

app

 

 

 

Contact

 

اشتراک پذیری مشترکین عمده (13031670101) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

 ارائه قبض المثنی (13031670102) غیر حضوری  
سامانه مردم


 

 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

 ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) (13031670103) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تغییر نام مشترک جزء (13037670105) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

اصلاح آدرس مشترک جزء (13031670106) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

        ثبت رقم کنتور           مشترک جزء      (نبود خوانی) (13031670107) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

اصلاح قبض مشترکین گاز    (13031670108) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) (13031670109) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تغییر نوع مصرف مشترکین (13031670110) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

رفع اشکال قبض گاز (13031670111) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تست کنتور گاز (13031670112) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

نصب علمک (13031670113) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) (13031670114) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

  Chart

 app

 

 

Contact

 

جابجایی علمک (13031670115) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

قطع جریان گاز مشترکین (13031670116) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

وصل مجدد جریان گاز مشترکین (13031670117) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب (13031670118) غیر حضوری  

سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تفکیک کنتور گاز (13031670119) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

اقاله/فسخ قرارداد (13031670120) غیر حضوری   سامانه مردم


 
 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

تعویض کنتور گاز (13031670121) غیر حضوری   سامانه مردم

 

 Chart

 app

 

 

Contact

 

ارسال نظر


نظر خود را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500