۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه محلات
ناحیه آستانه
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه کمیجان
ناحیه توره

نمایش مشخصات کارکنان

مشخصات

زیر دیپلم

اطلاعات تماس

سمت های کارمند