۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۲

مهار تورم و رشد تولید

کارکنان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه زاویه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه پرندک
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
ناحیه سنجان
ناحیه میلاجرد
ناحیه توره
ناحیه داوود آباد
ناحیه نوبران
ناحیه ساروق
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
دفتر و دبیرخانه
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  خدمات فنی ومهندسی
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  کارکنان - مشاهده مشخصات

  مشخصات

  فوق لیسانس

  0

  حسین

  میچانی

  متصدی آمار اطلاعات و اسناد

  متصدی حفاظت پرسنلی و اسناد

  اطلاعات تماس

  h.michani@nigc-mpgc.ir

  32412636

  اراک -خ امام خمین جنب بیمارستان طالقانی شرکت گاز استان مرکزی

  سمت های کارمند
  حراست - رییس واحد حراست
  بهره بردار شهرستانها - سرپرست بهره بردار شهرستانها

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به حسین میچانی