۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۳۵

مهار تورم و رشد تولید

کارکنان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه زاویه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه پرندک
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
ناحیه سنجان
ناحیه میلاجرد
ناحیه توره
ناحیه داوود آباد
ناحیه نوبران
ناحیه ساروق
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
دفتر و دبیرخانه
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  خدمات فنی ومهندسی
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  کارکنان - مشاهده مشخصات

  مشخصات

  فوق لیسانس

  0

  احمدرضا

  مظاهری

  متصدی حسابداری صنعتی

  مسئول حسابداری جاری

  رییس امور مالی

  عضو علی البدل هیئت مدیره

  مدیر مالی

  اطلاعات تماس

  a.mazaheri@nigc_mpgc.ir

  32412639

  اراک شرکت گازاستان مرکزی

  سمت های کارمند
  هیات مدیره - عضو علی البدل هیئت مدیره
  امور مالی - مدیر مالی

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به احمدرضا مظاهری