۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۲۵

 

        «سال جهش تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

712550

احمدرضا

مظاهری

متصدی حسابداری صنعتی

مسئول حسابداری جاری

رییس امور مالی

عضو علی البدل هیئت مدیره

اطلاعات تماس

a.mazaheri@nigc_mpgc.ir

32412639

اراک شرکت گازاستان مرکزی

سمت های کارمند
امور مالی - رییس مالی
هیات مدیره - عضو علی البدل هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به احمدرضا مظاهری