۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۳۶

مهار تورم و رشد تولید

کارکنان

معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه زاویه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه پرندک
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
ناحیه سنجان
ناحیه میلاجرد
ناحیه توره
ناحیه داوود آباد
ناحیه نوبران
ناحیه ساروق
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
دفتر و دبیرخانه
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  خدمات فنی ومهندسی
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  نمایش مشخصات کارکنان

  مشخصات

  زیر دیپلم

  اطلاعات تماس

  سمت های کارمند