۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۰۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

کارکنان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه محلات
ناحیه آستانه
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه کمیجان
ناحیه توره
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  کارکنان - مشاهده مشخصات

  مشخصات

  فوق دیپلم

  0

  رضا

  عسگری

  متصدی هماهنگی با سایر سازمانها و پیگیری خسارات

  مسئول خدمات طرحها

  اطلاعات تماس

  32412617

  32790003

  اراک-شرکت گاز استان مرکزی

  سمت های کارمند
  اجتماعی ورفاهی - رییس خدمات اجتماعی و رفاهی

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به رضا عسگری