۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۹:۴۱

مهار تورم و رشد تولید

کارکنان

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه محلات
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه توره
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  نمایش مشخصات کارکنان