۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۰:۱۱

«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

0

علیرضا

جدیدی میاندشتی

عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت گاز استان مرکزی

پیشینه کاری :آنالیست ارشد کنترل کالا

رییس امور کالای شرکت گاز استان مرکزی

رییس منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

a.jadidi@nigc-mpgc.ir

32412645

سمت های کارمند
هیات مدیره - عضو اصلی هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به علیرضا جدیدی میاندشتی