۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۴

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

545334

علیرضا

جدیدی میاندشتی

عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت گاز استان مرکزی

پیشینه کاری :آنالیست ارشد کنترل کالا

رییس امور کالای شرکت گاز استان مرکزی

رییس منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

a.jadidi@nigc-mpgc.ir

2775055-2412702

08633665994

سمت های کارمند
هیات مدیره - عضو اصلی هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به علیرضا جدیدی میاندشتی