۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۴۹

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

545334

علیرضا

جدیدی میاندشتی

عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت گاز استان مرکزی

پیشینه کاری :آنالیست ارشد کنترل کالا

رییس امور کالای شرکت گاز استان مرکزی

رییس منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی

اطلاعات تماس

a.jadidi@nigc-mpgc.ir

32412645

سمت های کارمند
هیات مدیره - عضو اصلی هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علیرضا جدیدی میاندشتی