۲ شهریور ۱۳۹۸ ۲۳:۲۷

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

558913

حسن

شکوهی

پیشینه کاری :

رئیس ناحیه گازرسانی تفرش

کارشناس ارشد طرح و برنامه ریزی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

رییس بهره برداری و تعمیرات اداره گاز ناحیه فرمهین 

اطلاعات تماس

h.shokohi@nigc-mpgc.ir

08626225711

08626223380

سمت های کارمند
ناحیه فرمهین - مسئول گازرسانی ناحیه فرمهین

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مهاجران
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاونت مالی و پشتیبانی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
  امور اداری
  امور کالا
  اجتماعی ورفاهی
  معاون مهندسی و اجرا
  خدمات طرح ها
  اجرای طرح ها
  گازرسانی به صنایع

  ارسال ایمیل

  ارسال پیام به حسن شکوهی