۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

545335

عباس

درهمی

آنالیست ارشد تنظیم قراردادها

مهندس ارشد برآورد


اطلاعات تماس

a.derhami@nigc-mpgc-mpgc.ir

08632412630

08632776660

خیابان امام-شرکت گاز استان مرکزی-امور قراردادها

سمت های کارمند
امور قراردادها - رییس واحد امور قراردادها

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به عباس درهمی