۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۷:۵۷

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

فوق لیسانس

549892

پروانه

خلیلی

متصدی حقوق و دستمزد

مسئول خدمات کارکنان

رییس منابع انسانی شرکت گاز استان مرکزی

عضو علی البدل هیئت مدیره

 

اطلاعات تماس

086-32412612

اراک-خیابان امام خمینی(ره)-شرکت گاز استان مرکزی

سمت های کارمند
امور اداری - رییس امور اداری
هیات مدیره - عضو علی البدل هیئت مدیره

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به پروانه خلیلی