۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۳

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

دیپلم

512133

حبیب الله

خروج

تکنسین تعمیرات برق و حفاظت از زنگ

کارمند خدمات متقاضیان و مشترکین

مسئول اداره گاز آوه

اطلاعات تماس

42434981

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه آستانه
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به حبیب الله خروج