۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۱

 

        «سال رونق تولید»

 

 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات

لیسانس

587308

مهدی

افراه

تکنسین تعمیرات شبکه انشعابات و وسایل گازرسانی

مسئول اداره گاز هندودر

اطلاعات تماس

38424078

سمت های کارمند

هیات مدیره
معاون بهره برداری
بهره بردار شهرستانها
بهره برداری مرکز استان
ناحیه گازرسانی یک اراک
ناحیه گازرسانی دو اراک
امور خدمات فنی و فروش عمده
حمل و نقل
ناحیه ساوه
ناحیه خمین
ناحیه دلیجان
ناحیه محلات
ناحیه تفرش
ناحیه شازند
ناحیه مامونیه
ناحیه نیمور
ناحیه آشتیان
ناحیه فرمهین
ناحیه کمیجان
ناحیه خنداب
برنامه ریزی و کنترل
امور قراردادها
اندازه گیری و توزیع
حراست
روابط عمومی
امور حقوقی
معاون مهندسی و اجرا
خدمات طرح ها
اجرای طرح ها
گازرسانی به صنایع

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مهدی افراه